Fajr 05:51 | Shuruq 08:00 | Dhuhr 12:02 | Asr 13:32 | Maghrib 15:53 | Ishaa 17:56 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.855.700
donation thermometer
98%
Opdateret
30-8-2022

Hastværk er lastværk

Skrevet af DIT den .


Fire forskere har den 4. januar 2017 i Politiken skrevet en kronik ”Cavling-nomineret dokumentar er unuanceret og meningsforvridende”, hvor de stiller skarpt på nogle alvorlige kritikpunkter i forbindelse med TV2-dokumentaren, "Moskéerne bag sløret". Helt konkret har kronikken stillet otte spørgsmål, som rejser seriøs tvivl ved, om dokumentaren - som har kostet skatteyderne 3,3 mio. kr. i public serviceydelser - er nået til sine konklusioner på et sagligt grundlag eller om der har været bevidst manipulation fra TV2's side.

Kronikken stiller skarp på intentionen bag TV2-dokumentaren samt det forhastede efterspil på Christiansborg. I kølvandet på dokumentaren var vi vidne til, at kulturministeren – på trods af samtlige eksperters advarsler og flere beviser mod dokumentaren saglighed – alligevel valgte at indføre danskhedskurser, hadprædikantlister, der forhindrer indrejse til Danmark samt strammere regler for tilskud til trossamfund. Vi har været vidne til, hvordan politikere rider med på frygtbølgen, tilsidesætter sagkundskab og går populismens vej. Den koordinerede indsats mellem mediefolk og politikere vækker harmfulde ligheder med andre styreformer end det danske demokrati.

Det ubehagelige spørgsmål er, om så indgribende og grundlovsstridig lovgivning kunne være gennemført, hvis dokumentaren ikke havde skabt den folkestemning, som var nødvendig for, at politikerne ukritisk kunne vedtage så omfattende en begrænsning af danske borgeres religions- og ytringsfrihed?

Hvad går kritikken på?
Kritikken fra de fire forskere går bl.a. på, at TV2 bevidst har udeladt vigtige optagelser, som kunne have kontekstualiseret visse imamers kontroversielle udtalelser og dermed affejet den intenderede chokeffekt. Kun i et enkelt tilfælde har anklagemyndigheden valgt at rejse tiltale mod en imam på baggrund af TV2's optagelser. Anklagemyndigheden konkluderede dog, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse og bad TV2 om at udlevere råbåndene, således at sagen kunne understøttes af mere håndfaste beviser. Dette nægtede TV2, hvilket efterlader et spørgsmålstegn, om hvorvidt råbåndene kunne have afsløret en anden virkelighed end den, som TV2 søger at fremstille i deres dramatisk sammenklippede produktion.

Et andet kritikpunkt er TV2's bevidste valg af en udtalt islamkritiker og eks-muslim som deres "muldvarp", Nahla Mahmoud, som spiller rollen som "Fatma" – den hjælpeløse muslimske kvinde, som får tæsk af sin kvindeundertrykkende mand. De fire forskere stiller bl.a. spørgsmålstegn ved, om det narrativ Nahla Mahmoud præsenterer over for imamerne og det narrativ, hun præsenterer over for os, er det samme. Lige så vel som de pointerer, at vigtige passager bevidst er udeladt seerne for at skabe en sensationshistorie. Dette understøttes af klip, som Radio24syv den 21. marts har delt, og som gav seerne et indblik i Nahla Mahmouds og TV2’s manipulerende fremgangsmåde.

Et tredje kritikpunkt er valget af såkaldte "eksperter" til at belyse den rejste problemstilling. Ahmed Akkari og Ahmad Mahmoud er ikke eksperter. De er hverken akademikere eller forskere, lige såvel som at man ikke automatisk er Syrien-ekspert, blot fordi man stammer fra Syrien.

Som kommentator til de skjulte optagelser benytter TV2 sig primært af Tina Magaard, hvis faglige baggrund heller ikke kvalificerer hende til at udtale sig om hverken islam eller muslimske miljøer. Hendes forskningsfelt har primært drejet sig om fransk litteratur og bæredygtig ledelse.

Er Tulipanforeningen en bedragerisk organisation?
Det Islamiske Trossamfund har valgt at udtale sig netop nu fordi TV2 forsøger at fremstille Tulipanforeningen - der lejer sig ind i lokaler ved siden af Det Islamiske Trossamfund - som en organisation, der misbruger offentlige midler. Intet kunne være længere fra virkeligheden. Tulipanforeningen har ikke modtaget flere støttekroner end det som man er berettiget til i henhold til loven. I 2015 beløb det sig til 7.440 kr., som er blevet brugt til aktiviteter i ungdomsklubben Tulipanklubben (i folkemunde kendt som "klub D43" grundet dens adresse på Dortheavej 43). Disse midler er blevet brugt i henhold til deres formål og efter de retningslinjer, som er stipuleret i aftalen mellem Københavns Kommune og Tulipanforeningen. Derfor har det vækket harme blandt klubbens medlemmer, at de er blevet beskyldt for noget så alvorligt, og ikke nok med det, så har klubbens kontaktperson modtaget dødstrusler, hvilket er fuldstændig uacceptabelt.

Afslutningsvis hævder TV2, at der har været personsammenfald mellem ledelsen i Det Islamiske Trossamfund og Tulipanforeningen. Dette er heller ikke rigtigt. Personsammenfald sker kun i det øjeblik man modtager driftsstøtte ved siden af aktivitetsstøtte og det har ikke været tilfældet med kontaktpersonen for Tulipanklubben, som ikke var en del af Det Islamiske Trossamfunds bestyrelse i den periode, hvor klubben fik driftsstøtte. Dette har Københavns Kommune bekræftet i en efterfølgende undersøgelse og i et offentligt notat, men TV2 vælger på trods af dette at fastholde deres version af begivenhederne. Københavns Kommune er åbenbart ikke en stærk nok kilde for dem. Man jagter sensationen frem for sandheden.

Hvis man ønsker indsigt i Tulipanklubben (D43) og hele hændelsesforløbet kan man se mere her:
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=fgk-Y2OfYOg
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=w43OJ_C8YI4

Tulipanklubbens Facebook-side: https://www.facebook.com/TulipanklubbenD43/

Hvad skete der?
TV2 dukkede op på Tulipanforeningens adresse uden aftale og spurgte almindelige forbipasserende - som ikke har noget med ungdomsklubben at gøre - om de kendte "Tulipanforeningen". Da klubben i folkemunde er kendt som 'D43' var der ikke mange, der havde hørt om 'Tulipanforeningen' og især når man ikke kommer i klubben jævnligt. Herefter går TV2 uanmeldt ind i nogle lokaler, som ikke har nogen tilknytning til klub D43, og hvor der tilfældigvis finder undervisning sted. Dette blev en gylden mulighed for, at TV2 kunne skabe en historie om, at der ikke findes nogen ungdomsklub, og at støttekronerne - hele 600.000 ifølge TV2 - faktisk går til andre formål end, hvad de er beregnet til - nemlig noget så farligt som en Koranskole. Sensationen er skabt og TV2 havde fået, hvad de var kommet efter. Ingen grund til at følge op på historien eller dobbelttjekke om man havde fået sine fakta rigtigt.

På trods af gentagende henvendelser fra Tulipanforeningen, som har tilbudt TV2 at se de rigtige lokaler med alle de mange aktiviteter som foregår for børn - bordtennis, PlayStation, bordfodbold, paintball og skøjtning - har TV2 afvist samtlige henvendelser. Efterspillet har talt sit tydelige sprog. TV2 var ikke interesserede i klubbens reelle brug, men blot at få bekræftet en på forhånd nået konklusion, der passede ind i deres fortælling om muslimer som snydere og bedragere. Målet var at mistænkeliggøre en i forvejen stigmatiseret folkegruppe - de danske muslimer - og det lykkedes. Dokumentaren opnåede dog også et større og mere lyssky formål som man - den skærpede offentlige debat taget i betragtning - må forvente har været på politikernes dagsorden længe. Med dokumentaren fik de deres undskyldning og den nødvendige folkelige opbakning. Tvivlsom lovgivning er blevet hastevedtaget i folketinget, og man har valgt at se bort fra samtlige eksperters råd og vejledning. Hele forløbet op til og efter dokumentaren stiller spørgsmålstegn ved styrken af demokratiet og mediernes rolle.

Kære akademikere
Det Islamiske Trossamfund håber inderligt, at dygtige og kompetente forskere, som ikke lader sig påvirke af politiske interesser eller går på kompromis med deres integritet på grund af udsigten til karrierefremmende muligheder, vil gå ind i denne kamp. Med håb om at bringe nuancerne frem til befolkningen og politikerne om denne bekymrende samfundstendens, som finder sted ikke kun i Danmark, men i store dele af verden i disse dage. En tendens som engang hørte autoritære styreformer til, men som i snigende grad synes at komme til udtryk i Danmark. TV2-dokumentaren og den efterfølgende lovgivning vidner om et hændelsesforløb med en uhæderlig alliance mellem folkevalgte politikere og medierne, som angiveligt skulle være demokratiets vogtere. Akademikere er fanebærere for fornuft i en tid, hvor det ellers synes at være på tilbagetog, og vi håber at flere modige forskere vil stå frem i kampen om at vinde fornuften tilbage i dansk politik.

‘Intellectuals should be the ones to question patriotic nationalism, corporate thinking, and a sense of class, racial or gender privilege.’ (Edward Said 1996, p. xiii)

Det er på tide, at alle danskere, som er bekymrede for den retning, som Danmark er ved at gå i, står sammen på tværs af hudfarve, religiøsitet og politisk orientering for i fællesskab at modstå en samfundstendens, som vækker minder om en fortid, vi ikke ønsker gentager sig.

Det Islamiske Trossamfund.

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.