Fajr 05:51 | Shuruq 08:00 | Dhuhr 12:02 | Asr 13:32 | Maghrib 15:53 | Ishaa 17:56 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.855.700
donation thermometer
98%
Opdateret
30-8-2022

Skjult kamera afslører...

Skrevet af Imran Shah, talsmand for DIT den .

I anledningen af Olav Skaaning Andersens hvidvaskning af TV2's dokumentar vil vi gerne knytte en kommentar til dette. Der er elementer i hans blog vi er enige og nogle som vi er uenige i kraft af fakta. Indledningsvis ser vi programmer, der bruger skjulte optagelser, som et stærkt redskab for at komme mere eller mindre lyssky aktiviteter til livs. Hvis det kan redde menneskeliv eller bringe skjulte planer, udtalelser til torvs for at blive kritiseret og udstillet, så er det fint. Vi har set det før med "I skattely" og "Et sygt system", der begge peger på relevante problemstillinger, som skatteborgerne i Danmark har brug for at finde ud af hvad skattekronerne går til - fra hver deres vinkel. Problemstillinger som muligvis ikke ville kunne blive tilvejebragt på almindelig vis.

At TV2 så beslutter sig for at prøve den metode af på moskeer i Danmark, bringer intet nyt med sig. Det nye der bliver bragt med sig er selve metoden og den bliver vi nødt til at kigge kritisk på uanset hvor meget Olav Skaaning Andersen roser sin tidligere medarbejder Martin Kjær Jensen. Det leder os frem til den anden enighed vi deler med chefredaktøren og det er at Martin Kjær Jensen frivilligt og af "nysgerrighed" blev pennefører for en af tidens største islamofober og lod ham have en tung rolle i rådgivningen til hvordan et sådant program kunne have mest mulig dramatisk effekt. Spørgsmålet der trænger sig på er, om denne dokumentar er objektiv i sin fremstilling af de emner den dækker, når Martin Kjær Jensen bruger en person med en kendt kritisk holdning til Islam? Ligger der måske en sympati fra journalisten i at tilgå den islamofobiske persons sygelige og forsmåede hævnmotiv overfor alt, der har med Islam at gøre? Det indtryk er svært ikke at læne sig op ad indtil videre.

Det stopper ikke her. Hele setuppet lader til at køre efter FBI-metoden eller lokkedue-metoden om man vil. FBI-metoden går ud at plante nogle stoffer, eksempelvis, et oplagt sted også vente på, at der kommer nogen og samler stofferne op. Disse mennesker vil derefter blive arresteret og smidt i fængsel grundet opbevaring af stoffer. På samme måde har det aldrig optaget forskellige imamer, der blev portrætteret i dokumentaren, at tale/undervise/plædere for strafudøvelse i Danmark på nogen som helst måde, Lige indtil spørgsmålet blev stillet af den "muslimske" muldvarp.

Olav Skaaning Andersen skriver, "De sender muslimske kvinder ind i moskeer over hele Danmark med skjult kamera...". Den dramatiske udmelding og overskrift på hans blog lader til at være lige så sikker som en højesteretsdom. Men lad os kigge lidt nærmere på det - frit for værdiladede sætninger og ord.

"Muslimske kvinder" skriver Olav Skaaning Andersen og den sætning er i den grad en sandhed med modifikationer. Den muldvarp som er hele dokumentarens bærende søjle er ikke muslim. Ihvertfald ikke i hendes egen optik. Hun er en tidligere muslim, der hedder Nahla Mahmoud fra Sudan, som er mindst lige så kritisk overfor Islam, som Ayaan Hirsi Ali. Hun er erklæret ateist med en stor grad af islamofobi. Muslim er hun ikke ifølge hende selv. Hvor chefredaktør Olav Skaaning Andersen får den ide fra er uklart, men den passer måske med den dramatiske overskrift på hans blog. Den kunne måske hedde "Skjult kamera afslører vores eget skjulte had til danske muslimer."

Den anden mandlige muldvarp hører man intet om. Hvad skyldes det? Stillede han spørgsmål om terror? Fik han efterfølgende ikke de 'dramatiske' svar, der skulle passe ind i Martin Kjær Jensens fremstilling af muslimer og moskeer i Danmark?

Så kommer vi tilbage til hele præmissen for denne fremstilling af dokumentaren. At bruge en erklæret ateist og islamofob, Nahla Mahmoud, som det bærende element i dokumentaren, efterlader dokumentarserien med et seriøst troværdighedsproblem, som hverken TV2 eller Martin Kjær Jensen ønsker, der kommer for meget offentligt fokus omkring. Undtaget er selvfølgelig vores egne islamofobiske personligheder, der ser det som en kærkommen lejlighed med tilbud om at jævne moskeer med jorden, at indføre alskens lovgivning for vores alles skattekroner, der er designet imod danske muslimer specifikt og tilmed ændring af Grundloven for bedre at kunne begrænse danske muslimers ret til forsamling og religion. "Det er mørke tider...", som en topadvokat udtrykte det. Til information så er præcedensen da også udeblevet for danske muslimer, som bevidst skulle bryde loven i Danmark medmindre virkeligheden iagttages med et mega-forstørrelsesglas.

Hvis ærinde går du Olav Skaaning Andersen? De stærkt politisk-farvede dokumentar programmer eller folkefællesskabet i sin helhed? Din blog efterlader noget tvivl herom og du burde måske holde dig for god til at basere dine argumenter på en så farvet dokumentar. Du er jo trods alt ikke redaktør for det hele...

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.