Fajr 04:56 | Shuruq 06:57 | Dhuhr 13:06 | Asr 16:11 | Maghrib 19:05 | Ishaa 20:58 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.855.700
donation thermometer
98%
Opdateret
30-8-2022

Pressemeddelelse vedr. angreb på fransk satireblad Charlie Hebdo.

Skrevet af DIT, D.I.T den .

Flere civile mennesker er blevet dræbt som følge af en handling udført i Paris på medarbejdere og politibetjente tilknyttet det franske satiremagasin Charlie Hebdo. En del uklarheder er knyttet til selve episoden, herunder de tilgrundliggende motiver og hvem gerningsmændene er. Politiet er derfor på nuværende tidspunkt i gang med en storstilet jagt og efterforskning og af helt konkrete grunde kan der ikke kommenteres på den pågældende sag endnu, da gætterier og forudindtagethed aldrig gavner nogen, men tjener til stigmatisering af flere grupper.

Det forekommer næppe som en overraskelse, at mange allerede har tildelt almindelige muslimer rollen som bødler, da de per se skal tage afstand og derfor implicit tillægges holdningen, som nogen der hylder sådanne handlinger. Konsekvensen af dette bliver, at de atter skal stå til ansvar og regnskab og straffes for en handling, som de ikke på nogen måde har noget at gøre med og ej heller vil involveres i, da de anser drab af uskyldige som værende klart forbudt i deres religion. 

Generelt skal der ikke herske tvivl om, at drab på civile ikke er acceptabelt, hverken ud fra islamiske kilder eller ud fra den barmhjertighed Gud har over for skabninger uagtet deres holdning. I islam anses drab af uskyldige mennesker som en synd, der sidestilles med drab af hele menneskeheden, mens at redde et enkelt liv omvendt er en god gerning, der sidestilles med at redde hele menneskeden. Dette er uagtet, hvilken etnicitet der er tale om, hvilken kultur eller religion vedkommende måtte have og herunder også, hvilket land civile måtte dræbes i; om det er England og Frankrig eller Syrien og Palæstina.

Når først den initiale reaktion til dette angreb er overstået og alle har fuldført deres nærmest obligatoriske afstandstagen, så vil vi forhåbentlig have fået mere viden om baggrunden og gerningsmændene, Når den tid kommer, vil det eneste rigtige – ud fra et konstruktivt synspunkt - være at foretage den smertefulde refleksion og analyse af baggrunden for disse drab, netop for at man kan sigte mod at undgå sådanne hændelser fremover.

Del 2

Til de muslimske organisationer og de enkelte muslimer skal følgende siges: I er blevet tildelt en rolle, hvor I skal tage ubetinget afstand fra denne hændelse. Jeres stilhed i denne henseende vil på mest uretfærdig vis blive direkte fejlfortolket - bevidst eller ubevidst - som værende en accept af drab på uskyldige.
 
I vil dermed blive fremstillet som potentielle terrorister, der muligvis kan finde på at gøre noget lignende i Danmark. At give efter for det massive pres, der vil blive lagt på jer har dog historisk vist sig slet ikke at gavne på nogen som helst måde på sigt.
 
Ved en gentagen afstandstagen bliver I nemlig indirekte koblet til diverse frygtelige handlinger rundt om i verden og dermed sættes en kobling til vores barmhjertige, elskede samt fredelige religion. Dette på trods af, at I er fri for sådanne handlinger og aldrig kunne finde på at foretage dem. Den katolske eller protestantiske kirke blev ikke bedt om at tage afstand fra terroristen Breivik. Diverse politikere indenlands er ikke blevet bedt om at tage afstand fra afbrændingen af moskéer og terror på disse i Danmark. Og de ville heller ikke nødvendigvis gøre det, da man kan risikere at blive stillet til ansvar for handlingen indirekte.
 
Vi vil dog gerne udtrykke forståelse for jeres bekymringer og eventuelle valg ved, at I atter tager afstand og vil aldrig bebrejde jer for at have gjort dette. Det kan være det rette for jer for ikke at blive skadet eller angrebet yderligere. Men overvej gerne om ikke der er en mere farbar vej på sigt. Nogle gange er det bedre at tie trods risikoen for at blive anset som et fjols end at tale og fjerne alle tvivl om det.
 
Vi skal ikke videregive vores børn og den kommende generation offerrollen og lade dem kæmpe en kamp, der ikke kan vindes, men blot vil betyde tab for dem og for samfundet. Men vi har behov for, at vi sammen som den smukke mosaik Danmark efterhånden udgør, kan give andre farver af os end den sorte. I denne henseende er konstruktiv dialog med jeres medmennesker, naboer, arbejdskolleger, medstuderende og jeres respektive samarbejdspartnere inden for det offentlige og kommunale værd at fokusere mere intensivt på.
 
Allah Den Mest Ophøjede siger: "Og den, som har taqwa af Allah (gudsfrygtighed og fromhed) vil Han skabe en udvej for" [Koranen, 65:3].

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.