Fajr 03:18 | Shuruq 04:36 | Dhuhr 13:12 | Asr 17:34 | Maghrib 21:37 | Ishaa 22:50 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 7.685.039
donation thermometer
85%
Opdateret
14-5-2022

Pressemeddelelse vedr. Mattias Tesfayes advarsel til danske muslimer

Skrevet af DIT den .

Mattias Tesfaye har i går været ude med en advarsel til danske muslimer om ikke at lade Ramadan ”betyde en eksplosion i smittede”. Han advarer mod at forsamles til iftar og Eid, og om ikke at smide mønter og sedler i indsamlingsbøsser. Slutteligt, advarer han mod, at muslimer belaster sundhedsvæsenet under ramadan og sætter den hidtidige indsats på spil.

Baggrunden for hans advarsel er en forsideartikel fra BT.

Isoleret set er der intet galt i at opfordre til social afstand under Ramadanen. Det er fint at opfordre til social afstand under højtiden taget krisen i betragtning. Vi hører budskabet, og har tænkt os at følge anvisningerne, som vi har gjort fra begyndelsen. Vi, og mange andre moskéer overalt i landet, var blandt de første til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og aflyse både fredagsbøn og daglige aktiviteter.

Men i sit formanende opråb er integrationsministeren med til at forbinde etniske minoritetsgruppers forøgede smittefare med Ramadanen, og det vender det blinde øje til de strukturelle forhold, der gør, at nogle samfundsgrupper rammes mere af virussen end andre. Det være sig, at gruppen i forvejen har alvorlige sygdomme, bor tæt, eller varetager et arbejde, hvor der er større risiko for smitte, såsom sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere), transportarbejde og blandt lærere og pædagoger.

Ministeren er med andre ord med til at fabrikere en moralsk panik forbundet til muslimernes højtid frem for at kigge på de strukturelle forhold, der gør sig gældende i samfundet. Vi savner en mere videnskabelig tilgang, så der ikke trækkes tråde mellem socioøkonomiske forhold for smittefare og danske muslimers traditioner. Det er mildest talt uelegant og sjusket kommunikation, og kan i værste tilfælde bidrage til mistænkeliggørelse af danske muslimer under Ramadanen.

Danske muslimer har ligesom resten af samfundet fulgt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Muslimer har altid sat hygiejne og hensynet til andre højt, Profeten, fred være med ham, har sagt: ”religion skal ikke medføre skade, og ingen bør gøre skade”.

Under pandemier lærer vi fra vores Profet Muhammad, fred være med ham: “Hvis du hører, at der er pest i et land, så tag ikke derhen, og hvis pesten rammer det land, du er i, så forlad det ikke”. Profeten har også sagt: og "En syg bør ikke være sammen med en rask (for at undgå smitte)".

I forbindelse med at varetage god hygiejne, sagde Profeten, fred være med ham, bl.a.: “Renlighed er en del af troen”.

Vi tager som muslimer corona-virussen alvorligt, vi har for længst lukket for moskéerne og alle former for fælles bøn og aktiviteter.

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.