Fajr 03:54 | Shuruq 05:42 | Dhuhr 13:19 | Asr 17:16 | Maghrib 20:45 | Ishaa 22:32 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.365.632
donation thermometer
93%
Opdateret
8-7-2022

Pressemeddelelse vedr. rapport om nikah-opløsning: DIT rækker hånden ud

Skrevet af DIT den .

Den seneste tid har man kunnet læse om en håndfuld muslimske kvinders bekymrende oplevelser med vold og misbrug i deres ægteskab, og hvorvidt religiøse barriere holder kvinden fanget i disse forhold. Som led i en omfattende rapport fra VIVE, har resultaterne vakt opsigt blandt almene borgere, interesseorganisationer og politikere på Christiansborg. Det gør ondt at læse de forfærdelige beretninger, som modstrider alle etiske standarder.

Det hjælper ikke på sagen, at imamer, som ofte opsøges i sidste instans, ikke har de nødvendige beføjelser til at gøre en reel ændring for disse kvinder. Det er en udfordring vi i mange år har forsøgt at løse i Det Islamiske Trossamfund, og rækker nu hånden ud til de danske myndigheder for at komme sagen til bunds.

Siden DIT blev anerkendt som officielt trossamfund i 1997, har vi faciliteret en stor andel muslimer i vielses- og skilsmissesager. Eksistensgrundlaget for denne del af vores arbejde er muslimske borgers ønske om at forpagte og afslutte deres ægteskab religiøst, parallelt med den borgerlige udførelse. Vi oplever hvert år en stigning i disse sager, som vidner for en fortsat aktualitet blandt landets muslimske borgere.
Mens majoriteten af de sager vi håndterer foregår problemfrit og uden større udfordringer, har vi mødt vores andel af kritiske sager, hvor kvinden er offer for ulidelige forhold, og afholdes fra at søge skilsmisse. På den måde kaster VIVE rapporten lys på en vigtig problemstilling blandt herboende muslimer.

Vi vil gøre vores holdning og praksis til sagen krystalklar; der er ingen undskyldning for at tilbageholde muslimske kvinder i et voldeligt ægteskab ved at påkalde sig islamisk jura. Det har ingen gang på jorden, og fordømmes på det stærkeste. Af samme årsag sigter vores praksis efter at hjælpe kvinderne ud af disse situationer, når potentialet for forsoning virker håbløst.

Vi møder dog et dilemma i den anledning, som rapporten også tydeligt illustrerer. I rapporten lyder det at; ”islamiske autoriteter spiller ofte – for så vidt at de overhovedet inddrages – en sekundær rolle i forhold til interaktionen mellem parterne og deres familier. Kvinder, som ikke kan opnå mandens samtykke til nikah-opløsning, er med andre ord orienteret imod at finde en islamisk-juridisk institution, som ikke eksisterer i Danmark […] Fraværet af islamisk-juridiske institutioner har skabt en kaotisk situation, hvor mænd har ret frie rammer til at definere sharia efter forgodtbefindende”

Det er nøjagtigt den realitet, vi møder. I vores institution har imamer og fagkyndige været udsat for hærværk på ejendommen, trusler og tilmed fysiske overfald, når de har forsøgt at hjælpe udsatte kvinder ud af voldelige ægteskaber. Det sker ikke i omfattende omfang, men hænder fra tid til anden.

Rapporten konkluderer endvidere; ”Islamiske autoriteter har typisk ikke magt til at opløse en nikah uden mandens samtykke, og de udgør således ikke egentlige islamisk-juridiske institutioner. Tværtimod står manden i fraværet af islamisk-juridiske institutioner i en position, hvor han muligvis kan underkende ethvert forsøg, der gøres på at opløse hans nikah”

Imamer i Danmark besidder ikke de nødvendige beføjelser til at iværksætte den hjælp, der ønskes. En betydelig del af problemet er derfor tydelig; fraværet af en islamisk-juridisk institution gør det svært at hjælpe disse udsatte kvinder.

Under forespørgselsdebat i folketingssalen d.17/1 udtalte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen vil se ind til, hvordan imamer kan fratages den begrænsede rolle, som de i forvejen spiller i faciliteringen af islamiske vielser og skilsmisser. Desværre komplet imod bedrevidende har regeringens reaktion været at kaste skylden på imamerne og søge at fjerne dem fra ligningen. Det er mærkværdigt, hvordan regeringen dermed hidkalder sig rapportens undersøgelser, uden at forholde sig til dem i samme omgang. Udover at rapporten tydeliggøre, hvordan imamernes rolle er sekundær sammenlignet med de processer, som går forud med familie og bekendte, er islamiske institutioner hjælpeløse i det omfang, de faktisk prøver at hjælpe. Hvordan imamer så kan gøres til de afgørende syndebukke i denne sag, er os et mysterium, faktuelt ukorrekt, og under al kritik.

At fjerne grundlaget for islamiske ægteskaber er ej heller en gangbar løsning, da det vil fratage muslimske borgeres grundlæggende religiøse rettigheder, og blot sende denne praksis i undergrunden.
Vi appellerer derfor til, at myndigheder går denne håndsrækning i møde, så vi kan gå sammen om at tegne institutionel præcedens på området. Ønsker myndighederne oprigtigt at give disse kvinder en udvej, fremgår en del af løsningen formuleret i rapporten; etableringen af en islamisk-juridisk institution, der kan håndhæve og begrænse voldsmænds magt i sidste instans. Vi er villige til at indgå i dialog for at se en sådan institution realiseret, omend som uafhængigt organ, eller som del af et allerede etableret myndighedsorgan. Det er på tide at etablere en officiel udvej for kvinder i disse situationer.

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.