Fajr 03:54 | Shuruq 05:42 | Dhuhr 13:19 | Asr 17:16 | Maghrib 20:45 | Ishaa 22:32 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.365.632
donation thermometer
93%
Opdateret
8-7-2022

Pressemeddelelse fra muslimske organisationer omkring nye salahtider

Skrevet af DIT den .

”Og hold fast i Allâhs reb alle sammen, og bliv ikke splittede. Og husk Allâhs gunst over jer, da I var fjender, og Han bragte jeres hjerter sammen, så I ved Hans nåde blev brødre”; [Al Imran, vers 103].

København. Lørdag den 27. april 2019/22. saaban 1440 Hijri

Al lovprisning tilkommer Allah, Verdenernes Herre. Og må Allahs velsignelser være på Profeten Muhammad og hans slægt.

Salahtiderne i Danmark er efter et grundigt og langvarigt arbejde blevet korrigeret. Mange muslimske organisationer er gået sammen om projektet.

Salah er den vigtigste søjle i Islam, og er forbundet med fastsatte tidspunkter, som Allah nævner i al-Quran: ”Sandelig Salah (bøn) er forskrevet de troende til bestemte tider”. [al-Nisaa 103] Og Han den Ophøjede sagde: ”Oprethold Salah (bønnen) efter middag og nattens mørke, og (recitationen af) koranen ved daggry er bevidnet (af englene) [al-Israa 78]. Og Profeten må Allahs velsignelser være med ham blev spurgt: ”Hvilke handlinger er bedst, han svarede salah på (rette) tidspunkt” [Bukhari & Muslim].

Baseret på dette er en dedikeret arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra forskellige dele i landet nedsat. Arbejdsgruppen har initieret deres arbejde med afholdelse af seminarer og workshops, hvor erfaring- og ekspertise er udvekslet og vigtigste fokus har været fastsættelse af nødvendige principper og retningslinjer for indtrædelse af salah, fajr og isha.

Arbejdsgruppen har stået for udarbejdelse af en videnskabelig afhandling, samt praktiske observationer af tegn for indtrædelse af salahtiderne fajr og isha. I over et år har arbejdsgruppen været ude at observere 10 gange fordelt på forskellige dage, og forskellige steder i landet.

To vigtige mål er opnået:

 1. Undersøgelse af hidtidige salahtiders mangler og utilstrækkelighed.
  Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der findes forslag til salahtider fra interessenter indenfor feltet, men disse har ikke taget højde for de geografiske og astronomiske særpræg for de skandinaviske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island). De skandinaviske lande er beliggende i de øvre breddekredse tættest på nordpolen, og besidder derfor særprægede astronomiske egenskaber, som adskiller sig fra lande beliggende tæt på ækvator. Det er derfor utilstrækkeligt at tage udgangspunkt i landene tæt på ækvator og ligestille med de skandinaviske lande uden at foretage observationer, der kan bekræfte eller afkræfte at dette kan lade sig gøre.
  Arbejdsgruppen er efter grundigt arbejde og ud fra lokale observationer forskellige steder i landet nået frem til, at -15 grader under horisonten er den mest rigtige måde at beregne de to salahtider isha og fajr ud fra.
 2. Fastsættelse af salahtider i Danmark for hele året.
  Gennem nøje observationer af fajr og isha´s indtræden foretaget med udgangspunkt i tegnene beskrevet i de islamiske tekster er vi med stor overbevisning nået frem til at salahtiderne fajr og isha indtræder når solen er
  -15 grader under horisonten.
  Desuden er der taget højde for tidsforskellen mellem de forskellige byer, således at hver by får egne salahtider.
  Dette er baseret på en research udarbejdet af arbejdsgruppen, og gennemlæst af specialister indenfor både det islamiske og astronomiske felt.

Alle deltagende organisationer i denne pressemeddelelse er enige om at implementering af de nye salahtider sker 1. maj 2019.
I forbindelse med implementeringen lanceres en App, der kan downloades på smartphones.

På vegne af arbejdsgruppen og de deltagende organisationer spørger vi Allah den Ophøjede om at acceptere dette arbejde fra os, og lade det være en vedvarende sadaqah, og lade os opnå belønningen hos Ham alene.

 

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.