Fajr 03:25 | Shuruq 04:47 | Dhuhr 13:11 | Asr 17:29 | Maghrib 21:25 | Ishaa 22:43 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 7.637.931
donation thermometer
85%
Opdateret
14-5-2022

Når sløret løftes…

Skrevet af DIT, Medie- og Politikudvalg den .

Pressemeddelelse vedr. TV2’s assimilations program: Moskeerne bag sløret

En såkaldt dokumentarserie, der skal se nærmere på moskéernes rolle i den danske integrationsproces er i virkeligheden ikke andet end en vare, der sælges under falsk varebetegnelse. Man har forsøgt at opstille dokumentaren som objektiv og sandfærdig til trods for, at man i flere tilfælde har løjet fra tv-holdets side og anvendt skjult kamera og bevidst ignoreret de officielle linjer fra de forskellige moskéer for at kunne skabe en sensationshistorie, selvom man har haft rig mulighed for at tage kontakt til disse. Der er anvendt beskidte metoder med anvendelse af spionlignende værktøjer og undergravende virksomhed. Nogle af de skjulte optagelser er ikke på forhånd blevet fremvist for de involverede moskeer, og TV2 er løbet fra flere aftaler. Der er plantet spørgsmål, der direkte har haft til formål at få påbegyndt og talt om emner, der under normale omstændigheder ikke ville blive berørt på nogen måde i moskéerne. Emner der vel at mærke efterfølgende udlægges som værende kontroversielle og skal forsøge at give et billede af moskéerne som tvetungede. Hvis der er nogen, der er tvetungede, så er det TV2 og deres arbejdsmetoder i denne dokumentar.

Troværdigheden lider et alvorligt knæk og fra den jævne muslims side fremstår det tydeligt, at TV2 modvirker integrationsprocessen i vores fælles land. Hvilket i værste fald må kunne forventes at føre til yderligere polarisering og bevirke en forgiftning af samfundet ikke mindst mellem befolkningsgrupperne. Man har bevidst set bort fra alle positive tiltag og klippet og klistret efter behag.

Det skal i samme åndedrag nævnes, at der intet nyt er under solen, hvad angår de såkaldte afsløringer. Emner som bl.a. strafferetslove, polygyni m.fl. er emner, der er behandlet i klassisk islamisk teologi og naturligvis findes referencer til disse. Når der derfor spørges ind til disse, er det klart, at der ikke bør løbes fra eller lyves om disse referencer. Islam er først og fremmest en åndelig og spirituel vejledning til mennesket. At have en tro på Gud som Den Mest Barmhjertige, Den Mest Vise, Den Mest Tilgivende. Og samtidig må man også vide om Islam, at det er en religion, der ændrede samfundet til at blive bygget med vejledning og råd i alle sfærer af et statssystem. Derfor kan det umuligt komme som en overraskelse, at mange emner er at finde i klassisk islamisk teologi, hvorvidt det drejer sig om elementer på personligt niveau som bønnen, pilgrimsfærden, hijab og ægteskab eller, om det drejer sig om, hvordan et samfund kan indrettes herunder inddrivning af skat, infrastrukturen i et land, beskyttelse af minoriteter, sygehusvæsener og strafferetsregler. Denne viden kunne TV2 havet tilegnet sig på sober vis, såfremt man havde kontaktet moskéerne direkte og spurgt ind til dette.

Samtidig er det vores klare overbevisning, at hver eneste moské i Danmark, som vi kender til, er lovlydig og følger de danske love og regler, da det rent faktisk er en religiøs forpligtelse fra Gud og inkorporeret i Islam. Danmark er også vores land og skal derfor bevares på bedst mulig vis og tilføjes flere gode værdier, der kan styrke Danmark yderligere såsom mere ligestilling, retfærdighed til alle, beskyttelse af alle minoritetsgrupper og svage, beskyttelse af naturen og modvirke grov udnyttelse af denne for blot at nævne et par enkelte.

Så det er ikke korrekt, at sløret er blevet løftet. Kun i et henseende er sløret blevet løftet, og det er TV2’s slør, hvor vi nu har set deres reelle hensigter: At give et så farligt skræmmebillede som muligt af muslimerne i Danmark for derved indirekte at kunne forbyde Islam som religion og manipulere denne ved at indføre statskontrol og indsætte lejesvendsimamer, der med statens velsignelse kan gå ind og holde øje med og kontrollere frie tanker og meninger til trods for, at der ikke brydes nogle love eller tales for nogle af de mere kontroversielt opfattede elementer. Dette er direkte skadeligt for det folkestyre og den demokratiske proces, man jo hævder skal bevares. Og hvilket i øvrigt også aldrig nogensinde vil blive accepteret af muslimer. Det synes mest af alt at ligne et forsøg på manipulering af Guds religion, da friheden til at tro, hvad man vil, åbenbart ikke findes hos nogle og George Orwells henvisning til TeleScreen for at overvåge og spionere folk og Ministry of Love for at ”rehabilitere” andre, synes ikke at være langt væk. Endvidere må det også siges at være det endelige dødsstød til et retfærdigt samfund, at man ikke kan imødegå forskellige holdninger endsige acceptere, at folk har en anderledes tro andet end ved at anvende diktatoriske magtmidler for at assimilere folk til at tænke ens. Så vær hellere ærlige kære TV2 og erkend over for os muslimer, at det man i virkeligheden kæmper mod og ønsker fjernet er Islam og muslimernes identitet. Spørgsmålet er blot, om det er sådan et Danmark, vi andre danskere ønsker?

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.