Fajr 03:25 | Shuruq 04:47 | Dhuhr 13:11 | Asr 17:29 | Maghrib 21:25 | Ishaa 22:43 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 7.637.931
donation thermometer
85%
Opdateret
14-5-2022

Havet lader sig ikke intimidere af regnens kommen

Skrevet af DIT, Det Islamiske Trossamfund den .

Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation

Kære politikere i borgerrepræsentationen,

Det er kommet os for øre, at I har diskuteret Det Islamiske Trossamfunds samarbejde med jer på et møde, hvor I har besluttet at tildele os en 30 dages frist til at tage afstand fra vold og drab og alskens ulykker og dårligdomme. Hvis ikke dette sker, har I truet med at stoppe al samarbejde og dialog. Vi skal i denne henseende gøre det lettere for jer og lade jer vide, at vi ikke har behov for en 30 dages frist til at vide, hvordan vi skal reagere på jeres revolverpolitik. Om vi får én dag eller 30 dage, spiller ingen rolle, netop fordi vi ikke har tænkt os at respondere på en trusselsaktion vedrørende noget, som vi allerede har gjort fuld rede for ved adskillelige lejligheder og også mange gange givet mulighed for at mødes om – selv med jer i repræsentationen som har været ude og kommentere ting på et forkert præmis. At man populistisk og uden omtanke for hverken sandheden eller selvrespekt for sig selv gengiver postulater om Det Islamiske Trossamfund er beklageligt, dybt kritisabelt og stærkt undergravende for sammenhængskraften.

Mange vil samarbejde med os: Politiet, PET, kommunale instanser, brandvæsen mm, men helst gerne i det skjulte og helst gerne uden at samfundet ved alt for meget om det, netop fordi der politisk set ”ikke er favorable vinde, hvad angår muslimerne”. Ikke én eneste af vores samarbejdspartnere har været ude og sige noget positivt. Selv folk, der er ude og forsøge at sige noget positivt plejer deres politiske hverv og skal partout sige ” Vi har behov for Det Islamiske Trossamfund, men vi kritiserer dem også på deres holdninger og vi finder dem forkastelige”. Selv fra disse mennesker gøres et forkvaklet forsøg på at styrke den sociale lim, der holder os sammen. Men i virkeligheden er de med til at nedbryde den allermest, fordi pointen for den almene borger bliver: ”Ja, der er noget om disse mærkelige holdninger, og de er jo nogle voldsforbrydere og mordere og terrorister hele bundtet”. Det lader til, at der kun er brug for os til egen vindings skyld, og derfor kan vi glemme alt om menneskerettigheder og almen respekt for hinanden.

Grundtvig ville vende sig i sin grav, hvis han kunne bevidne dette. Vi bliver uretmæssigt betragtet som nogle, der udøver femtekolonne virksomhed mod vores eget samfund, som vi er født og opvokset i. Et samfund, som vi gør alt for at beskytte og værne om. Et samfund, som indeholder gode elementer, og som vi forsøger at tilføre yderligere gode elementer. Men dette er ikke nok. Hvorfor? Fordi vi tilbeder Allah. Selvom vi er danskere, så består vores fejl i, at vi er muslimer og dette kan nogle absolut ikke acceptere. Vi skal assimileres, vi skal give afkald på vores religion, og i sidste ende vil man alligevel ikke blive accepteret. Derfor er vores råd uændret til muslimer i Danmark – som det altid har været – dyrk jeres religion med glæde og med kærlighed til vores Skaber. Udvis den respekt som vores Profet Muhammed – må Guds fred og velsignelser være over ham og over alle profeterne gennem tiden fra Adam til Moses, til Jesus til Muhammed – har udvist. Selv den barmhjertighed, som han udviste over for sine fjender i krige gjorde, at folk respekterede ham og beundrede ham. Hvis I gerne vil have at folk respekterer jer, så hav selvrespekt og kærlighed til Gud og vær ikke flov. Paradiset er lige foran jer. Vær stolte og skriv jer ind i historien af folk, der havde selvrespekt og ikke solgte sig selv eller deres egen identitet for et hurtigt skulderklap.

  Vi kan forstå, at enkelte medlemmer af Borgerrepræsentation har været uenige i denne trusselsaktion, og derfor skal alle ikke tages til indtægt for nedenstående, men i et demokratisk samfund gælder disse spilleregler, og det skal selvfølgelig respekteres. Det er bare synd, at det viser sig, at majoritetens diktatur atter har tyranniseret minoritetens rettigheder i mere end et aspekt. I har fuld ret til at gøre, som det passer sig, men I har reelt ikke givet noget valg. Derfor noterer vi os, at I uofficielt har eksekveret en beslutning om at terminere det samarbejde, I på jeres egen foranledning har ønsket at opstarte med os, og som vi har responderet høfligt og venligt på. Det er nævnt i dagspressen, at hvis man kan sammenligne forholdet mellem Det Islamiske Trossamfund og Kommunen med et ægteskab, så har det skrantet længe. Intet kunne være længere fra sandheden, fordi hver gang vi har mødtes, har det været i en god og respektfuld og høflig tone. Men såfremt ægteskabsanalogien skal fortsætte, så skal der ikke herske nogen tvivl om, hvem der har været den utro part og ønsker forholdet opløst. For god ordens skyld skal her sættes nogle faktuelle ting på plads. Flere medlemmer af borgerrepræsentation har haft mulighed for komme i dialog med os. Vi har selv insisteret på at have en dialog, men det er som om, at lige så snart at det ikke foregår foran pressen, så er det lige meget. Dobbeltmoralske standarder hersker, og den dialog, som man gør sig til fanebærer af, er i virkeligheden et sammenkrøllet papir smidt hen i skraldespanden. Dokumentation herfor kan vedlægges til de journalister, der måtte ønske dette.

  Vi vil ikke respondere på revolverpolitik, og når man har samarbejdet gennem flere år og burde kunne tale med hinanden, er det ikke desto mindre direkte skadende, at man ikke vil tale med os, og har afvist dialog, og samtidig skyder Det Islamiske Trossamfund og Muslimsk Ungdom i Danmark holdninger i skoen, som de ikke har. Vi vil til hver en tid forsvare den muslimske ungdom og alle andre, så længe det er sandheden, man står op for. Vi ikke kæmper for egen vindings skyld men har noget højere i sigte, Guds tilfredshed. Dem, som er tæt på Skaberen, vil aldrig blive intimideret af skabningerne.

  Vi er et Trossamfund til gavn for dem, som end måtte ønske det, og vi strækker hænderne ud til alle, der måtte spørge om hjælp. Vi ekskluderer ingen og er åbne altid. Men muslimerne er et folk med værdighed og har nogle stolte traditioner, som vi selv dagen i dag holder i hævd. Traditioner som kærlighed til Gud og Hans skabninger, respekt for individets rettigheder, loyalitet, venlighed, gode manerer og selvrespekt. Vi vil ikke sælge ud af dette, og det vil alle mulige sanktioner og trusler ikke kunne ændre ved. Vi arbejder for et bedre samfund, fordi vi har en urokkelig og fast tro på Gud og Hans Barmhjertighed. Til vore almindelige danske medborgere, til vore naboer, til vore kolleger, vore bekendte og vore venner har vi at sige: Vær ikke bange for os. I som kender os, I kender os. Vi ændrer os ikke, og vi vil fortsætte med alt det gode, som vi har gjort hidtil. Vi er uafhængige og ikke påvirkede af udland eller indland. Vi er dem, som vi er, og det fortsætter vi med. Tak til alle jer, der tror på os.

Havet lader sig ikke intimidere af regnens kommen…

  Det Islamiske Trossamfund

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.