Fajr 03:54 | Shuruq 05:42 | Dhuhr 13:19 | Asr 17:16 | Maghrib 20:45 | Ishaa 22:32 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.365.632
donation thermometer
93%
Opdateret
8-7-2022

De artikler, som wakf.com bringer under sektionen Nyheder er taget fra danske aviser og afspejler ikke nødvendigvis DIT's holdninger.

Meddelelse fra Det Islamiske Trossamfund (Wakf) til muslimerne i Danmark

Skrevet af DIT den . Sendt til Nyheder

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Vi bringer her sidste nyt ang. arbejdet med bedetiderne for de fem daglige bønner.

Som mange ved, har vi i næsten fire år, i samarbejde med Den Islamiske Union, arbejdet på en revidering af de gamle bedetider. Arbejdet resulterede i de bedetider, vi bruger i dag. Målet var, at de fleste muslimske organisationer skulle tage disse forbedrede tider i brug, men det lykkedes desværre ikke tilstrækkeligt. Vi endte i stedet i en situation, hvor mange forskellige tider var i brug, hvilket ikke kun har været uhensigtsmæssigt, men også har skabt en masse forvirring.

Sideløbende har vi fulgt udviklingen og deltaget i et andet projekt til revidering af bedetider på europæisk plan. Formålet var at finde en løsning, der kunne samle flest mulige muslimer om en fælles tilgang til bedetiderne. Dette paneuropæiske projekt resulterede i en europæisk konference i Istanbul d. 26.-27. september 2021, hvor et sæt nye fælles bedetider blev vedtaget. Disse tider er beregnet ved hjælp af en anden metode, end den der er brugt til vores nuværende bedetider. Forskellen er ikke stor, men heller ikke ubetydelig.

På en efterfølgende konference for danske moskéer, afholdt den 5. december 2021, blev et flertal af danske moskéer, heriblandt Det Islamiske Trossamfund, enige om at arbejde for implementering af de nye tider fra Istanbul-konferencen. Det er et glædeligt resultat, dog ikke hermed sagt, at alle moskéer kommer til at implementere tiderne på samme måde, og derfor vil der stadig kunne forekomme visse forskelle i bedetiderne.

Vores standpunkt i Det Islamiske Trossamfund er, at i og med at der er et stort flertal for at skifte til bedetiderne som udkom af Istanbul-konferencen, så er det noget, vi også støtter op om, selvom det betyder, at vi endnu engang skal justere vores bedetider. Dette, fordi vi vægter muslimernes fællesskab højest i denne sag.

Vi har dog indsendt vores kommentarer og forbedringsforslag til komitéen, der er nedsat af Istanbul-konferencen, så vi kan sikre, at de forskningsresultater vi er nået frem til sammen med Den Islamiske Union, bliver taget i betragtning.

De nye bedetider udkommer og tages i brug fra 1. januar 2022. 

Vi beder Allah hjælpe os med at gøre, hvad der er til mest gavn for vores samfund, og vi beder Allah styrke det muslimske fællesskab.

Det Islamiske Trossamfund

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.