Fajr 03:39 | Shuruq 05:17 | Dhuhr 13:17 | Asr 17:29 | Maghrib 21:18 | Ishaa 22:48 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 1.902.304
donation thermometer
21%
Opdateret
29-07-2020

Interview om stening

Skrevet af DIT, Det Islamiske Trossamfund den .

Da der har været nogle spørgsmål fra muslimerne vedr. seneste interview om stening, skal hermed præciseres følgende: Det som vi er citeret for i artiklen er korrekt, men vinklingen er ikke vores.

Tyskland, voldtægt, chikane og Islam

Skrevet af Medie- og Politikudvalg den .

De seneste par dage har vi været vidner til, at der er dukket sager op om seksuel massechikane af kvinder, der er samlet til større arrangementer, koncerter eller festligheder. Der bliver omtalt tilfælde i både Sverige og Danmark efter hændelserne i Køln og Hamborg. Chikanen er angiveligt udført af alkoholpåvirkede mænd primært fra Nordafrika, samt mænd fra Mellemøsten og Asien. Chikanerne er foregået i store grupper, hvor mændene omringer kvinderne og tvinger sig adgang på forskellige vis til at udføre forskellige overgreb herunder voldtægt på disse sagesløse kvinder. Hvor mange det drejer sig om, kan være svært at dokumentere, idet der løbende kommer flere meldinger ind. Men der er ingen tvivl om, at stærke kræfter (læs PEGIDA) til enhver tid vil se det som en mulighed for at puste lidt mere til ilden. Sådanne hændelser kan gøre og har gjort, at vi kaster os ud i et følelsesladet angreb på alt, der kan minde om en migrant eller flygtning. Her må vi afvente bevisførelsen og den retslige proces, hvis vi skal handle civiliseret og ikke som et kobbel hunde med rabies og i lynchstemning.

Ræk hånden ud til din muslimske medborger og du vil se, at de vil komme dig smilende i møde

Skrevet af DIT, Det Islamiske Trossamfund den .

En moske i Skælskør har netop flyttet lokaler til et tidligere supermarked og har angiveligt været årsag til bekymring og frustration hos nogle borgere. Denne går på frygten for det fremmede, frygten for muslimer og frygten for faldende huspriser. Frygten har endda manifesteret sig i så stort et had, at der har været forsøg på bl.a. afbrænding af moskeen.

Druknet i et hav af skyld

Skrevet af Redaktionen, Muslimsk Ungdom i Danmark den .

Inhumant, uretfærdigt, chokerende og tragisk er fire ord, der har præget vores og mange andres hverdag de seneste fire år, når vi har læst, set eller hørt om situationen i Syrien.

Når døde angribes og gravpladser ødelægges

Skrevet af KS den .

Idyllen er ikke til at tage fejl af på Korsløkke Kirkegård i Odense med nyslåede græsplaner, rene og ryddede grusveje samt buske, der er sirligt og fint beskårede. Og dog er noget anderledes denne lørdag formiddag, hvor den kunstigt konstruerede idyl er slået i tusind stykker ligesom de danske muslimers grave i den del af kirkegården.

Imamer udeladt af regeringens plan om radikalisering i København.

Skrevet af DIT, D.I.T den .

I kølvandet på de hændelser der fandt sted i Paris på det ekstreme antimuslimske satiremagasin, har den danske regering valgt at støtte et antiradikaliseringsprogram for 60 mio. Kroner. Pengene skal gå til tiltag, der ikke inkluderer imamernes rådgivning på området. Det aspekt af planen hilser Det Islamiske Trossamfund velkomment.

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.