Fajr 04:54 | Shuruq 06:55 | Dhuhr 13:07 | Asr 16:13 | Maghrib 19:08 | Ishaa 21:01 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.855.700
donation thermometer
98%
Opdateret
30-8-2022

Koranens forskrifter kan forebygge sygdom

Skrevet af Bettina Meisner den .

Mange sygdomme er hyppigere blandt folk, der spiser svinekød end blandt os, der ikke gør, mener talsperson for Islamisk Trossamfund Bettina Meisner


 Islam betragter sundhed som et grundlæggende menneskeligt ansvar.
 Profeten Muhammed sagde i den forbindelse:

 "Din krop har en rettighed over dig" (Al Bukhari).

 Sundhed er en tilstand af total fysisk, psykisk og socialt velvære. En sund sjæl i et sundt legeme er grundlaget for det bedste liv og for, at mennesket kan yde sit bedste. For en muslim er sundhedsbevidsthed, gudsbevidsthed:

” I, der tror! Frygt Gud! Lad enhver se på, hvad han har lagt op til en kommende dag! Frygt Gud! Gud ved, hvad I gør. Vær ikke som dem, der glemte Gud, og som Han derpå har fået til at glemme sig selv! De er gudløse” (Sura Al-Hashr 59: 18-19).

 Både samfundet og individ må tage ansvar
 Kroppen er at betragte som en betroelse fra Allah. Ved at ignorere sundhedsansvaret i livet ignoreres også det faktum, at ethvert menneske vil blive stillet til regnskab for de betroelser, det er tildelt.

 Viden om sundhed/helse og sygdomme skal muslimer ikke alene overlade til læger og ansatte i sundhedsvæsenet. Det enkelte individ bærer også et ansvar for at leve sundt og tilegne sig viden og indsigt. Hver enkelt af os lever trods alt i vores egen krop og føler smerte, hvis vi bliver syge.

 Vi bliver altså direkte berørt, hvis vi ikke er i stand til at vedligeholde den ”maskine”, vi hver især bor i. Hvis vi tilstopper vores arterier med overdreven salt, sukker, fedt og tillige ikke motionere, kan vores kroppe udvikle diabetes, for højt blodtryk, blodpropper og så videre. Pådrager man sig bevidst dette, kan vi ikke kalde det guds vilje, da det ikke er guds vilje, at det når dertil. Godt helbred er en gave fra Gud, og sygdom kan ofte være resultatet af vores egne handlinger. Allah siger i Koranen:

”Hvad der sker dig af godt, kommer fra Gud, og hvad der sker dig af ondt, kommer fra dig selv. Vi har sendt dig til menneskene som udsending. Gud er tilstrækkelig som vidne” (An-Nisa' 4: 79).

 Koranen og forbuddet mod at spise svinekød
 Koranen retningslinier kan forebygge sygdom
 Koranen er ikke en fagbog i medicin, men en guddommelig åbenbaring hvori der er retningslinjer, som i fald de praktiseres, er sygdomsforebyggende.

” I Koranen sender vi noget ned, der er lægedom og barmhjertighed for de troende; men de, der handler uret, dem vil den kun bringe yderligere i fortabelse (Al-Isra' 17: 82)”.

Et konkret eksempel hentet direkte fra Koranen er forbuddet mod at spise svinekød. Herom nævnes:

”Spis af de gode, tilladte ting, som Allah har forsynet jer med. Han har kun forbudt jer det, som dør af sig selv, blod, svinekød og det, der kaldes ved et andet navn end Allahs (Sura 16 vers 115-116)”.

Ser man på den viden, der findes i dag om effekten af at spise svinekød, forstår man, at den koraniske vejlednings formål blandet andet er at beskytte folket mod sygdomme.

 Kødet af selvdøde dyr, blod og svinekød er sundhedsfarligt. Blod indeholder affalds- og giftstoffer, som føres ud gennem nyrerne, og svinet er vitterligt det dyr, som overfører flest sygdomme til mennesket: bændelorme, scorfula, (en form for tuberkulose er karakteriseret ved hævelser af lymfekirtler, red.) kræft og trichinose (infektionssygdom hos kødædende mennesker og dyr forårsaget af trikiner (Trichinella spiralis), som er parasitære rundorme, der lever i tarmen hos mange dyre, red.) er hyppigere blandt folk, der spiser svinekød end blandt dem, der ikke gør.

 Et eksempel fra Himmalaya
 Et eksempel fra en hunsa-stamme i Himalaya-området viser interessant nok en markant forskel i sundhed på de, som lever efter Koranens forbud, og de som ikke gør. På den ene side af dalen lever nogle hunsaer efter islams love, og de bliver efter sigende meget gamle. Mange af dem arbejder til langt op i årene som ekspeditionshjælpere i bjergene.

 På den anden side af dalen lever en anden del af hunsa-stammen. De følger ikke islams love og spiseregler, men spiser blandt andet svinekød hver dag. Denne del af stammen har en meget lavere gennemsnitsalder og har desuden alle de sædvanlige sygdomme, som man også lider af i Vesten.

 Sluttelig kan det konkluderes, at Koranen ikke giver helse ved at den kysses og opbevares høj oppe på en hylde. Men ved at folket følger dens forskrifter. Ved nøjere undersøgelser påvises, at dens anbefalinger altid har en logisk, videnskabelig og fornuftig årsag/virkning.

 Islam er sundhed
 Efter min mening spises der i vores verdensdel alt for store mængder kød, hvilket går ud over vores helbred, dyrevelfærden og ikke mindst økosystemet. Kroppen har slet ikke behov for kød hver dag.

 Islam anbefaler da også, at man ikke spiser kød to dage i træk. Som muslimer gør vi faktisk bedst i at leve som halvvegetarer. Så islam giver med andre ord også mening, når talen falder på sundhed. 
 
Af: Bettina Meisner Er Talsperson For Islamisk Trossamfund / 19 Oktober 2012 11:2
Kilde: Det Islamiske Trossamfund i Danmark 

Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.