Fajr 03:54 | Shuruq 05:23 | Dhuhr 13:20 | Asr 17:27 | Maghrib 21:08 | Ishaa 22:32 (Mere...)

Status på vores 9 mio. kroners indsamling til udvidelse af moskéen

kr. 9.000.000
donation thermometer
donation thermometer
kr. 8.365.632
donation thermometer
93%
Opdateret
8-7-2022

Bestyrelse

Den Islamiske organisations bestyrelse i vesten.

Arbejdet med forvaltningen af de islamiske institutioner omfatter mere end etablering af bedesteder og udførelse af ritualer og forsøg på at være de muslimske indvandrere til hjælp i livets mange spørgsmål.

Bestyrelsesarbejdet for en islamisk institution har andre vidtgående dimensioner, som man skal være opmærksom på og tager højde for ved sammensætning/valg af bestyrelse.

Da arbejdet er mere omfattende end det førnævnte, er der andre hensyn at tage og andre kriterier for optagelse i dette arbejde, end hvad der er gængs for lignende bestyrelsesarbejde.

En særlig nedsat komité skal have opstillingerne til bestyrelsen i hænde senest to måneder før det endelige valg. Komitéen gennemgår opstillingerne og af de indkomne vælger medlemmerne af trossamfundet de bedst egnede ud fra følgende kriterier: 

  1. Kendskab til de almene islamiske love og regler.
  2. Evnen til at forestå et professionelt bestyrelsesarbejde.
  3. Evnen til at være udholdende i arbejdet og evnen til at påtage sig et ansvar.

Omstændighederne for de etniske minoriteter og deres tilhørsforhold her i vesten taget i betragtning, forsøger Trossamfundet at vælge dens front ledelse blandt de opstillede, som er udadvendte og som tager afstand fra den racemæssige og nationalistiske lukkethed.

Trossamfundet forsøger ligeledes at finde dens ledelse blandt dem, der har en forståelse og kendskab til det omgivende danske samfund og som formå at spille en positiv og aktiv rolle heri.

 

 Bestyrelse  2021-2022
  Admin  Ahmad Yassin
  Kultur  Ali Mahmoud
  Social  Ben Yones Essabar
  Daawah  Faisal Attazgharti
  Økonomi  Kamran Iqbal
  Teknik  Mohammad Freije
  MPU, formand  Mohamed Nehme
   
   
   Når du besøger www.wakf.com bliver der lagt cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon. Vi bruger cookies til webanalyse og statistik, så vi kan se, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Formålet er løbende at kunne optimere, videreudvikle og forbedre hjemmesiden. Statistikken bliver udelukkende brugt til vores interne brug.